ตัวชี้วัดที่ 034.6: มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Term ใน รพ.

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

ร้อยละ

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 1.00 - >= 1.00
Chart

ผลงานรวม

ร้อยละ 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 1.00)Q4 (>= 1.00)ผลงาน (ร้อยละ)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 0         
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Term ในโรงพยาบาล (มี = 1, ไม่มี = 0) ()

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= มีการจัดตั้งระบบ Rapid Response System และ Rapid Response Term ใน รพ.
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>