ตัวชี้วัดที่ 023: จำนวน อสส. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสส. หมอประจำบ้านของกรุงเทพมหานคร

77 Provinces KPI Template รายงานผลการดำเนินงาน
Map

จำนวน

0

ค่าเป้าหมาย
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
- >= 272.00 - -
Chart

ผลงานรวม

จำนวน 0

จำนวนที่ผ่าน

0 0%

จำนวนที่ไม่ผ่าน

0 0%

Download your KPIs in CSV format.

Open it in a spreadsheet and perform your own calculations, graphing etc.

จังหวัดQ2 (>= 272.00)ผลงาน (จำนวน)FilesQuick Win Q1Quick Win Q2Quick Win Q2Quick Win Q4Last update
ไม่พบผลลัพธ์
 0        
KPI Template

รายละเอียดตัวชี้วัด.

ตัวแปร

A = จำนวน อสส. ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็น อสส. หมอประจำบ้านของกรุงเทพมหานคร (คน)

สูตรคำนวณ A
เกณฑ์เป้าหมาย >= 272 คน
Download
ประวัติการปรับปรุง Template
  • Revision Note:

View more
รายละเอียด KPI Template >>